Szukaj
Close this search box.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

  1. Konsument, a także Osoba o jakiej mowa w art. 38a która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego produktu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego  
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego wszystkie dokonane przez niego/nią płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ ta Osoba. Sprzedawca wykonuje zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta/ tej Osoby do chwili otrzymania Produktu z powrotem.  
  3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient 
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
[BANER-WZ]