Szukaj
Close this search box.

Zrób zakupy za 200 zł i nie płać za dostawę! Zobacz, co Ci proponujemy!

Regulamin promocji “Darmowa dostawa od 200zł”
REGULAMIN PROMOCJI
„DARMOWA DOSTAWA OD 200 ZŁ W SKLEPIE ORYGINALNYDOM.PL”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa od 200 zł” jest firma: Maciej Szymański eCommerce and IT Management, operator strony OryginalnyDom.pl
2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego https://oryginalnydom.pl

§2
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 21/03/2024r. r. i trwa do odwołania.
2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 200 zł.
4. Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
6. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu
7. Promocja łączy się z innymi promocjami.
8. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
9. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
10. Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
11. Promocja będzie miała zastosowanie tylko do tych zamówień, których miejsce dostawy będzie znajdować się będzie na terenie Polski

§3
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.
4.Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Darmowa dostawa od 200 zł w sklepie” jest publicznie dostępny na stronie: https://oryginalnydom.pl/darmowa-dostawa
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
b. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
c. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://ryginalnydom.pl/terms-privacy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21/03/2024r. i obowiązuje do odwołania.